VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
Registrovaný užívateľ
Input:
Meno:
Heslo:
Zabudli ste svoje osobné heslo?

Nový užívateľ
Registrujte sa...
Nie som registrovaným užívateľom on-line služieb vydavateľstva Verlag Dashöfer a nemám svoje užívateľské meno a osobné heslo. Registrácia je podmienkou pre získanie prístupu k on-line produktu. Užívateľské meno a osobné heslo je rovnaké pre všetky on-line služby nášho vydavateľstva.

Predplatiteľ
Vstúpiť do kurzu


   English version
Obchodná angličtina ON-LINE.
Individuálny ON-LINE kurz
ON-LINE kurz je určený
 • manažérom
 • obchodníkom
 • riaditeľom
 • a ostatným vedúcim pracovníkom...

 • ... ktorí vo všeobecnej angličtine dosiahli stupeň mierne až stredne pokročilí.

Cieľ ON-LINE kurzu

Cieľom ON-LINE kurzu je rozvíjať Vaše znalosti z anglického jazyka v danom odbore.

Kurz pomáha manažérom a vedúcim pracovníkom zvládnuť:
 • každodennú komunikáciu v angličtine v práci,
 • odbornú slovnú zásobu a frazeológiu,
 • anglické gramatické väzby,
 • čítanie a posluch odborných textov a správ,
 • telefonické frázy,
 • správnu skladbu anglických formálnych listov a e-mailov.


Čo obsahuje lekcia?
 • Introduction
 • Reading
 • Speaking / Listening (vybrané lekcie)
 • Grammar Section
 • Vocabulary, Idioms and Phrasal Verbs
 • Test


Ako bude ON-LINE kurz prebiehať?
 • Na stránke kurzu sa lekcie budu zverejňovať v pravidelných intervaloch podľa Vášho výberu
 • Pri každom zverejnení novej lekcie obdržíte aktualizačný email
 • Všetky lekcie sú pripravené tak, aby Vám nezabrali viac, ako 60 minút Vášho drahocenného času.
 • Po ukončení kurzu máte možnosť vykonať Záverečný test, ktorý je súčasťou poslednej lekcie a získať Certifikát o absolvovaní individuálneho ON-LINE kurzu Obchodná angličtina ON-LINE


Výhody ON-LINE kurzu
 • možnosť študovať samostatne na mieste a v čase, ktoré si sami vyberiete
 • výber vlastného tempa štúdia
 • možnosť vrátiť sa ku všetkým lekciám
 • precvičenie vedomostí v krátkych testoch na konci každej lekcie
 • precvičenie posluchu a porozumenia vďaka zvukovým záznamom
 • možnosť získať Certifikát o absolvovaní kurzu


Garant ON-LINE kurzu
  On-line kurz sme pre Vás vytvorili spolu s jazykovou školou [in]Language. Tá Vám prostredníctvom nás umožní vykonať Záverečný test a Certifikátom potvrdí Vaše úspešné absolvovanie kurzu.


Záverečný test
  Je možné vykonať ho po ukončení celého kurzu. Ak budete v Záverečnom teste úspešní, získate Certifikát o absolvovaní individuálneho ON-LINE kurzu Obchodná angličtina ON-LINE.


Certifikát
  Vystaví Vám ho jazyková škola [in]Language, ak úspešne vykonáte Záverečný test. Certifikát má charakter potvrdenia o absolvovaní individuálneho ON-LINE kurzu Obchodná angličtina ON-LINE.

 OBJEDNÁVKA 13 lekcií v 7-dňových intervaloch

Objednajte si, prosím, ON-LINE kurz obsahujúci 13 lekcií.
Platobné podmienky ON-LINE kurzu   
Cena 13 lekcií =49,00 EUR + DPH

 MULTILICENCIE
Multilicencie on-line kurzu:
Ponúkame Vám možnosť objednať si multilicenciu so zľavou, resp. administrátorskú multilicenciu on-line kurzu. Pri zadávaní objednávky pre viac užívateľov je možné zvoliť si osobu alebo viac osôb s funkciou administrátora (= dohliadača).

Osoba administrátora, ktorá bude dohliadať, obdrží po zaplatení kurzu e-mail so špeciálnou adresou, kde bude môcť sledovať návštevnosť konkrétnych častí každej lekcie ostatných užívateľov.

Osoba administrátora si naviac môže zvoliť, či ako objednávateľ chce takisto kurz absolvovať, alebo bude len monitorovať ostatných užívateľov.

Zľavy pre viac licencií on-line kurzu:
2-5 licencií= 10% zľava
6-10 licencií= 15% zľava
11-20 licencií= 20% zľava
20 a viac licencií= individuálna dohoda (kontaktujte nás prosím na adrese info@dashofer.sk)
Obsah ON-LINE kurzu:

1. lekcia: MEETING AND GREETING PEOPLE
2. lekcia: COMPANY
3. lekcia: EMPLOYERS AND EMPLOYES
4. lekcia: TIME MANAGEMENT, PLANNING
5. lekcia: LEADERSHIP AND MANAGEMENT STYLE
6. lekcia: SERVICES AND SALES
7. lekcia: BANK, MONEY AND PAYMENT
8. lekcia: ON THE PHONE
9. lekcia: E-MAIL COMMUNICATION AND BUSINESS LETTERS
10. lekcia: COMMUNICATION WITH OFFICES (BUREAUS) + BUSINESS TRIP
11. lekcia: BUSINESS MEETINGS
12. lekcia: PRESENTATIONS
13. lekcia: CULTURAL DIFFERENCES IN BUSINESS, BUSINESS ETHICS


Copyright © 1997-2018 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B
Tel.: + 421 - 2 - 33005309, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: info@dashofer.sk